Tana Bangkala

image description

icon    icon Potensi Wisata    icon Admin    icon 11

Tana Bangkala

Tana Bangkala merupakan tempat bersejarah yang terkait langsung dengan prosesi pelantikan Datu Luwu. Tana Bangkala ini terdiri dari 3 tempat penting yaitu Salekkoe Pancai dan Mattirowalie. Salekkoe merupakan tana lapang yang berfungsi sebagai tempat uji fisik dan mental Datu Luwu. Di Salekkoe inilah Datu yang menjadi kandidat Pajung bersemedi dalam rangka menghayati prinsip bahwa pemerintah adalah pengayom rakyat. Tempat ini merupakan daerah terbuka sehingga bila hujan dan panas tidak ada tempat untuk berteduh. Salekkoe terletak di Kelurahan Tompotikka tepatnya di halaman kantor walikota jalan jendral sudirman. Secara astronomis terletak pada 3o 0۪29.48۪۪ LS dan 120o 12۪6.50۪۪ BT. Salekkoe terbentuk dari gundikan tanah berbentuk bulat dengan diameter 85 m dan tinggi 1 m di sekeliling pinggiran gundukan terdapat 6 tingkat undakan yang nampakannya berfungsi sebagai tangga.